Kosmonaut

De hand gold altijd als precieze schaal

geijkt bij 't vrouwelijk gilde,

op haar taak berekend het totaal

te wegen van wat zij wilde.

 

De duimen gaven de kilo's aan,

de wijsvingers de ponden,

de pinken bleven bij de grammen staan,

terwijl in de palmen de totalen stonden.

 

Waar alles onderhevig is aan zwaartekracht

laat dit zich niet zo wegen.

Het onttrekt zich aan die wet door 's nachts

opwaarts te bewegen.

 

Juist als een meting wil beschrijven

welk soortelijk gewicht daar spant

wil hij daar niet langer blijven

en tilt zich naar 't luchtledig uit haar hand.

 

Zwevend als een kosmonaut

op ruimtewandeling

zie ik hoe ze houdt

van dat aan zwaartekracht ontstegen ding.

 

Verworden tot blind instrument

staan van wrijving ruwe palmen droog

denkend dat ze ontoereikend zijn;

de olie meegenomen naar omhoog.

 

Tot ze hem in haar capsule vangt

waar hij haar niet ontgaat,

niet meer ontkomen wil en kan

en zich gewillig  wegen laat.