Albert Goudberg (Den Haag 1957) is sinds 1982 beeldend kunstenaar. Tijdens zijn rechtenstudie groeide de drang om iets met zijn creatieve talent te doen. Nadat hij zijn studie in 1985 voltooide, maakte hij definitief de keuze voor de beeldende kunst.

"Het fijne ervan vind ik de veelzijdigheid en dat ik van begin tot eind alles zelf in de hand heb, dat wil zeggen, van schilderen tot exposeren en alles wat daar tussenin ligt. Na een rechtenstudie ben ik scheep gegaan voor 'het mooiste eiland', namelijk dat der beeldende kunsten. Eilandleven kent vaak een rijkdom aan bijzondere levensvormen. Het zou mooi zijn als jullie in mijn schilderijen eenzelfde verscheidenheid en koloriet terug kunnen vinden. De organische en anorganische natuur, micro- en macrocosmos, de samenhangen die tussen dat alles bestaan en hoe ik die ervaar vormen een belangrijke inspiratiebron voor mijn kunst."

Albert Goudberg volgde twee jaar onderwijs aan de Koninklijke Academie in Den Haag en aansluitend één jaar aan de Vrije Academie in Den Haag. Zijn werk laat een ontwikkeling zien van figuratief naar meer abstract. Zijn vroege werk bestaat uit figuratieve tekeningen met een surrealistische inslag. Daarin staat voornamelijk de mens centraal in een omgeving die zich heeft gevormd naar diens psyche. Met de overgang van het tekenen naar het schilderen gebruikt hij geleidelijk meer kleur in zijn werk. De vormtaal wordt vrijer, maar het gegeven blijft hetzelfde: een spanningsveld scheppen in het figuratieve en ook in de abstractie. Zijn werk verwijst  steeds naar wat ons omringt: natuur, kosmos, elementen en hoe dit alles in reactie op en in afhankelijkheid van elkaar bestaat.

Albert Goudberg exposeerde onder andere bij galerie Zagwijn (Den Haag), Anna Pawlownahuis (Soest), galerie Anneke Joël (Haarlem), galerie Per Adres (Amsterdam) en galerie EnSuite (Apeldoorn). Zijn werk bevindt zich in de collectie van artotheken, bedrijven en particulieren. 

Naast de beeldende kunst verbeeldt hij ook graag door middel van taal. De afgelopen jaren heeft Albert Goudberg zich meer toegelegd op het schrijven van gedichten. Na 'Zo!' (2011) is eind 2016 een tweede dichtbundel van zijn hand verschenen, getiteld `Geil en guichelheil'.